นวัตกรรมการเรียนรู้ไร้ขีดจำกัด สู่การสร้างมืออาชีพทุกอุตสาหกรรม ส่งเสริมนวัตกรรมทางธุรกิจ

คุณจะได้รับอะไรจากการเรียนกับเรา

ใบประกาศนียบัตร

ได้รับการรับรองมาตราฐานจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานชั้นนำ

เสริมสร้างศักยภาพ

ผ่านการใช้เทคโนโลยีบนแพลตฟอร์มดิจิทัล

เท่าทันความรู้และทักษะใหม่ๆ

พร้อมรับทุกสถานการในชีวิตและการทำงานพร้อมรับทุกสถานการณ์ในชีวิต

คอร์สเรียนของเรา

หลักสูตร:

จุดพลังสร้างสรรค์ด้วยแนวคิดแบบผู้ประกอบการสมัยใหม่

เริ่มเรียน

หลักสูตร:

พัฒนาภาวะผู้นำยุคใหม่อย่างมืออาชีพ

เริ่มเรียน

หลักสูตร:

การดึงขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ในการทำงาน

เริ่มเรียน

หลักสูตร:

นักบริหารต้นทุน ธุรกิจร้านอาหาร หลักสูตรผู้บริหารระดับกลางยุคดิจิทัล

เริ่มเรียน

หลักสูตร:

เทคนิคการแก้ปัญหาในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เริ่มเรียน

หลักสูตร:

ขับเคลื่อนธุรกิจ ด้วยการคิดและวางแผนเชิงกลยุทธ์

เริ่มเรียน

50+

ผู้สอน

200+

ผู้เรียน

10+

หลักสูตร

เปิดประตูการศึกษาตลอดชีวิต

เรียนรู้การศึกษาที่สอดคล้องกับยุคสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาคนให้มีทักษะความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

หลักสูตรการเรียนที่ไม่จำกัดสถานที่และเวลาในการเรียน ทำให้ผู้เรียนสามารถเลือกเวลาและสถานที่ ที่จะเรียนนั้นได้ตามที่ผู้เรียนสะดวก

ทำไมคุณถึงต้องเลือก CCA Academy

CCA.checked-icon

1. การเรียนรู้ตลอดชีวิต เปิดประตูสู่โลกแห่งโอกาส การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับยุคสมัยใหม่จะช่วยให้เราพัฒนาทักษะและความรู้ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตและการทำงานในยุคปัจจุบัน ส่งผลให้คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้รับการยกระดับ

    CCA.checked-icon

    2. เรียนออนไลน์ เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ไร้ขีดจำกัดของสถานที่และเวลา ตอบโจทย์คนยุคใหม่ที่ต้องการความยืดหยุ่นในการเรียน

    CCA.checked-icon

    3. เรียนได้ทุกวัย ไร้ค่าใช้จ่าย เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม โดยไม่จำกัดอายุ เพศ เพียงมีใจรักที่จะเรียนรู้ก็สามารถเรียนได้ 

    เริ่มเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแห่งการเรียนรู้ ได้แล้ววันนี้!